Projekty unijne

Firma Carbon Tec realizuje projekt pt. Wdrożenie innowacji produktowej sposobem na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa

dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Działanie 3.2

Inwestycja obejmuje zakup autoklawu do polimeryzacji kompozytów.

Okres realizacji projektu 2017-10-01 2018-06-30

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe dotyczące autoklawu.
Prosimy o składanie ofert wyłącznie na formularzu oferty załączonym do zapytania ofertowego. Dodatkowe załączniki nie będą brane pod uwagę podczas oceny.

Click do Download

Wyniki postępowania:

W nawiązaniu do przeprowadzanego konkursu ofert w ramach projektu pt. Wdrożenie innowacji produktowej sposobem na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa planowanego do realizacji w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na zapytanie ofertowe nr No. 1/12/2017 opublikowane dnia 27.12.2017 a dotyczące wyboru dostawcy Autoklawu do przetwórstwa kompozytów węglowych wpłynęła jedna oferta.

W dniu 10.01.2018 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria wskazane w opublikowanym zapytaniu. Najlepiej oceniona została oferta firmy MAROSO otrzymując 80 punktów.

 


About us

Carbontec was founded in 2011. We are passionate about cars and motorsport. Our goal is to deliver composite products in the highest possible quality.

Our products are characterized by attention to detail and superb finish. Our customers are happy not only from the functionality and rigidity, but also from their looks. We use the newest technologies available to produce our composite components.

We gained our knowledge and experiance in Great Britain, the home of motorsport composites. In Formula 1 eight out of twelve teams have their headquarters in the UK because the best specialists in the business are there. So we learned from the best there are!

Our focus is not only on parts strictly for motorsport, but also for people who would like to add a sporting and unique character to their cars. Our products are for the true enthusiasts for whom cars are much more than just a means of transport.

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl